Yükleniyor ...

Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ALBEK olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatına uyumlu olarak, rekabetçi pazar ortamında, her zaman en kaliteli hizmeti vermek ve memnuniyetine önem verdiğimiz müşterilere talep edilen zamanda sunulması ile ilgili yapılan çalışma ve uygulamaların etkinliğinin sürekli artırılmasını sağlayacak bir entegre yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda;

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Personelin gelişimi ve verimliliğini arttırmak amacıyla, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve devamlılığını sağlamayı,
 • Sorumluluk, hedef, izleme yöntemleri ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir yönetim sistemi kurmayı ve yürürlükteki çevre mevzuatlarına uyarak çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmeyi
 • Çevre konularında çalışanlara bilinçlenme eğitimi ve gerektiğinde işe özel eğitim sağlamayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeye,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Yasal yükümlülüklere, uygulanabilir tüm şartlara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek,
 • İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Uygulamalarımızda şeffaf olmayı ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı , çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

 • ALBEK; KALİTE SUNAN ÜRETİCİLERİMİZİN PROFESYONEL TERCİHİDİR.
 • KALİTEDE LİDER FİRMAYA HOŞGELDİNİZ.
 • ALBEK; %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SUNAN TESCİLLİ BİR MARKADIR.

© ALBEK 2017. Web Tasarım ve Kodlama JBM INTERACTIVE

Yukarı çık